خشک – سفت خلبان صندلی جنگنده سرگرمی

خشک – سفت: خلبان صندلی جنگنده سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار اجتماعی اعلام فرآیند از بین بردن دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران

مدیر کل بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اعلام راهکارهای در نظر گرفته شده است جهت کنترل هزینه‌ها در سال جاری، در عین حال فرآیند از بین بردن دفترچه

اعلام فرآیند از بین بردن دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران

اعلام فرآیند از بین بردن دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان های تهران

عبارات مهم : ایران

مدیر کل بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اعلام راهکارهای در نظر گرفته شده است جهت کنترل هزینه ها در سال جاری، در عین حال فرآیند از بین بردن دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان های پایتخت کشور عزیزمان ایران را تشریح کرد.

کوروش فرزین در گفت وگو با ایسنا، راجع به راهکارهای پیش روی این شرکت جهت کنترل هزینه ها در امسال گفت: هنگامی که بودجه محدودیت داشته باشد، یا باید خدمتی از بسته خارج شود یا فرانشیز آن زیاد کردن پیدا کند، ولی در حال حاضر هیچ سیاستی مبنی بر خروج خدمتی از بسته یا زیاد کردن فرانشیز آنها در سیستم دولتی، بیمه سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی در دستور کار نیست؛ چراکه معتقدیم در مرحله اول باید مدیریت منابع داشته باشیم که بتوانیم هزینه ها را کنترل کنیم تا به این ترتیب مردم دچار مشکل نشوند و خدمات ارزش کم کردن پیدا نکند.

وی ادامه داد: از طرفی هم تدوین بسته خدمات پایه جزو وظایف شرکت بیمه سلامت نیست. تصمیم راجع به بزرگ شدن یا محدود شدن بسته خدمتی، خارج از تعهدات شرکت های بیمه گر است و شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت به عنوان پیشنهاد دهنده در این زمینه تصمیم گیری کنند. راه های مختلفی جهت جلوگیری از زیاد کردن هزینه ها در مراکز درمانی وجود دارد. جهت مثال ممکن است بعضی از خدمات غیراورژانسی وارد لیست انتظار شوند، ولی آخرین خط آن محدودیت در بسته خدمت یا زیاد کردن فرانشیز است.

اعلام فرآیند از بین بردن دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت برنامه و بودجه و دولت باید تمهیدی جهت زیاد کردن تعرفه ها و بودجه آن در بیمه سلامت داشته باشد، تصریح کرد: رشد تعرفه ها هر لحظه وجود داشته و امسال هم قرار بود بار مالی ناشی از آن دیده شود. البته فعلا برنامههایی که جهت سال ۹۷ داریم عملیاتی نشده هست. ولی سهم رشد تعرفه ها از هزینه ها در طی سال قابل رصد است و بار مالی ناشی از آن کاملا قابل محاسبه است.

فرآیند از بین بردن دفترچه در بیمارستان ها

مدیر کل بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اعلام راهکارهای در نظر گرفته شده است جهت کنترل هزینه‌ها در سال جاری، در عین حال فرآیند از بین بردن دفترچه

فرزین همچنین با اشاره به اجرای آزمایشی سامانه استحقاق سنجی در بعضی از بیمارستان های کشور، تصریح کرد: این طرح از آخرهای سال گذشته شروع شد و پیش از آن نیز در بعضی بیمارستان ها اجرا شده است بود. استحقاق سنجی ابتدای مسیری است که در انتها به تبادل الکترونیک اسناد، از بین بردن دفترچه و نسخه الکترونیک منتهی میشود. در حال حاضر زیاد بیمارستان های کشور مجهز به سامانه ثبت خدمات بیمارستانی هستند. توانایی اتصال این سامانه نیز به سامانه های شرکت فراهم شده است است.

وی افزود: این سامانه کمک می کند متوجه شویم آیا فرد تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد؟ مرکز ارائه دهنده خدمت با ما قرارداد دارد ؟ و خدمتی که قرار است به بیمار ارائه شود، مورد تعهد ما قرار گرفته یا خیر؟ فعلا در فاز اول پوشش بیمه ای فرد با اعلام کد ملی کنترل می شود. در فازهای بعدی می توان مشخص کرد که آیا این خدمت قابل ارائه به فرد است یا خیر. در پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان نخستین بیمارستان قرار است گزینش شود.

لزوم الکترونیکی شدن نسخه نویسی

فرزین همچنین اضافه کرد: جهت اینکه دفترچه های بیمه به صورت کامل از بین بردن شوند، نسخه نویسی الکترونیک باید جایگزین فرآیندها شود. فعلا با استحقاق سنجی استفاده از دفترچه را محدود می کنیم. دفترچه باید به حدی کمرنگ شود که هنگامی که از بین بردن شد، هیچ مشکلی جهت مردم اتفاق نیفتد. در مجموع استفاده از دفترچه در مراکزی که به این سیستم وصل می شوند تا حد زیادی منتفی می شود ولی فعلا وجود خواهد داشت.

اعلام فرآیند از بین بردن دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران

آخرین اوضاع پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی در ادامه صحبت هایش راجع به آخرین اوضاع پرداختی به مراکز طرف قرارداد با این اداره کل نیز توضیح داد و گفت: مطالبات داروخانه های شخصی سطح استان تا دی ماه پرداخت شده است هست. داروخانه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با ما تا آخر هر ماه وقت دارند اسناد خود را ارائه دهند. یک ماه هم پیگیری به این اسناد وقت می برد. اگر هزینه های بهمن ماه را نیز پرداخت کنیم می توان گفت در مورد پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز هستیم.

مدیر کل بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اعلام راهکارهای در نظر گرفته شده است جهت کنترل هزینه‌ها در سال جاری، در عین حال فرآیند از بین بردن دفترچه

مدیرکل بیمه سلامت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین گفت: مطالبات مراکز خوابیدن نیز به صورت میانگین تا مرداد ماه پرداخت شده است هست. امسال قرار است حجم زیادی ازمطالبات از طریق اوراق همکاری پرداخت شود؛ در این صورت حجم قابل توجهی از مطالبات در سال ۹۶ تسویه می شود. مطالبات مراکز پاراکلینیک به آبان ماه و مطب پزشکان نیز تا آبان ماه رسیده است.

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | بیمارستان | بیمارستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz