خشک – سفت خلبان صندلی جنگنده سرگرمی

خشک – سفت: خلبان صندلی جنگنده سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار بین الملل هدیه ماکرون به ترامپ شته داشت!

مقامات فرانسه و آمریکا می‌گویند این درخت اکنون در قرنطینه قرار دارد؛ لیکن شته زده بود و ممکن بود انگل‌های روی آن به همه درخت‌های کاشته شده است در محوطه کاخ سفید

هدیه ماکرون به ترامپ شته داشت!

هدیه ماکرون به ترامپ شته داشت!

عبارات مهم : فرانسه

مقامات فرانسه و آمریکا می گویند این درخت اکنون در قرنطینه قرار دارد؛ لیکن شته زده بود و ممکن بود انگل های روی آن به همه درخت های کاشته شده است در محوطه کاخ سفید سرایت کند.

در پی ناپدید شدن درخت اهدایی مدیر جمهور فرانسه به همتای آمریکایی خود، مقامات اعلام کردند این درخت هم اکنون به علت داشتن شته در قرنطینه است.

به گزارش گروه تحریریه سایت، خبرگزاری رویترز گزارش داد: امانوئل مکرون، مدیر جمهور فرانسه، هفته گذشته در سفر به آمریکا درختی را به نشانه روابط خاص میان دو کشور در محوطه کاخ سفید کاشت؛ ولی عکاسان کاخ سفید متوجه شدند این درخت چند روز بعد از کاشته شدن ناپدید شد.

هدیه ماکرون به ترامپ شته داشت!

مقامات فرانسه و آمریکا می گویند این درخت اکنون در قرنطینه قرار دارد؛ لیکن شته زده بود و ممکن بود انگل های روی آن به همه درخت های کاشته شده است در محوطه کاخ سفید سرایت کند.

درخت اهدایی مکرون به ترامپ شته داشت!

مقامات فرانسه و آمریکا می‌گویند این درخت اکنون در قرنطینه قرار دارد؛ لیکن شته زده بود و ممکن بود انگل‌های روی آن به همه درخت‌های کاشته شده است در محوطه کاخ سفید

اکنون مقامات آمریکایی قول داده اند بعد از شته زدایی، این درخت را به جای اولش باز گردانند.

واژه های کلیدی: فرانسه | آمریکا | فرانسه | آمریکایی | سفر به آمریکا | مقامات آمریکا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz