خشک – سفت خلبان صندلی جنگنده سرگرمی

خشک – سفت: خلبان صندلی جنگنده سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش پایتخت کشور عزیزمان ایران به رای غیابی دادگاهی در آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران در مورد ۱۱ سپتامبر

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دادگاهی در آمریکا در صدور رای غیابی و سیاسی علیه کشور عزیزمان ایران را به شدت محکوم کرد. 

واکنش پایتخت کشور عزیزمان ایران به رای غیابی دادگاهی در آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران در مورد ۱۱ سپتامبر

واکنش پایتخت کشور عزیزمان ایران به رای غیابی دادگاهی در آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران در مورد ۱۱ سپتامبر

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دادگاهی در آمریکا در صدور رای غیابی و سیاسی علیه کشور عزیزمان ایران را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایسنا ، بهرام قاسمی اقدام دادگاهی در آمریکا در صدور رای غیابی و سیاسی علیه کشور عزیزمان ایران در شرایطی که هیچ گونه شواهد و قرائنی مبنی بر همکاری کشور عزیزمان ایران یا اتباع ایرانی در اتفاق ۱۱ سپتامبر وجود نداشته را به شدت محکوم و اعتراض شدید کشورمان را نسبت به صدور این گونه آرای سیاسی و مبتنی بر اتهامات بی پایه و اساس که در گذشته نیز تکرار شده است هست، اعلام کرد.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان اظهار کرد : صدور این احکامِ مردود و غیرقابل قبول، نه تنها نظام حقوق بین الملل که مردم آمریکا به خاص بازماندگان و قربانیان اتفاق ۱۱ سپتامبر را به سخره گرفته هست. طراحان این بازی های سیاسی به عبث می کوشند با قلب واقعیت ها، روند دادرسی و نتیجه آن را به شکلی موهوم و حتی علی رغم فرایندی که در داخل آمریکا و در طول این سالها علیه مرتکبین مهم این اقدام تروریستی به پیش برده اند، منحرف و تاریخ را بدان گونه که خود می خواهند نگارش نمایند، ولی بدون تردید چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

واکنش پایتخت کشور عزیزمان ایران به رای غیابی دادگاهی در آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران در مورد ۱۱ سپتامبر

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور این گونه احکام هم چنین نقض صریح و آشکار قواعد و رویه های پذیرفته شده است حقوق بین الملل مبنی بر لزوم رعایت مصونیت قضایی دولت هاست و دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران کلیه حقوق قانونی خود جهت مقابله با این فرایند غیرقانونی را محفوظ می دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دادگاهی در آمریکا در صدور رای غیابی و سیاسی علیه کشور عزیزمان ایران را به شدت محکوم کرد. 

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | آمریکا | ایرانی | اقدام تروریستی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz