خشک – سفت خلبان صندلی جنگنده سرگرمی

خشک – سفت: خلبان صندلی جنگنده سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز عکس خبری اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

به گزارش تسنیم، پیکر بی جان اهورا کودک ۲.۵ ساله گیلانی عصر روز سه شنبه ۲۵ مهرماه در مسجد آقا سید محمد زیرده خمام در استان گیلان به خاک سپرده شد.اهورا دو روز پیش

اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

عبارات مهم : پزشکی

به گزارش تسنیم، پیکر بی جان اهورا کودک ۲.۵ ساله گیلانی عصر روز سه شنبه ۲۵ مهرماه در مسجد آقا سید محمد زیرده خمام در استان گیلان به خاک سپرده شد.اهورا دو روز پیش طبق تایید پزشکی قانونی در حالی که مادرش در منزل حضور نداشت مورد آزار و اذیت ناپدری خود قرار داده شد و در پی ضربات وارده به سر جان خود را از دست داد.مقامات قضایی و پزشکی قانونی گیلان آزار جنسی و آثار ضرب و جرح بر پیکر اهورا را قبول کرده اند.

اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

به گزارش تسنیم، پیکر بی جان اهورا کودک ۲.۵ ساله گیلانی عصر روز سه شنبه ۲۵ مهرماه در مسجد آقا سید محمد زیرده خمام در استان گیلان به خاک سپرده شد.اهورا دو روز پیش

اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

به گزارش تسنیم، پیکر بی جان اهورا کودک ۲.۵ ساله گیلانی عصر روز سه شنبه ۲۵ مهرماه در مسجد آقا سید محمد زیرده خمام در استان گیلان به خاک سپرده شد.اهورا دو روز پیش

اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

واژه های کلیدی: پزشکی | قانونی | آرامگاه | استان گیلان | عکس خبری

اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

اهورا در آرامگاه ابدی اش آرام گرفت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz